100% klimaatneutraal

Festival Dranouter wordt 100% klimaatneutraal

Dranouter kijkt verder vooruit. De organisatie scherpt de komende jaren z’n klimaatambities verder aan en wil een 100% klimaatneutraal festival op poten zetten tegen 2024. Om dat doel te halen tegen de 50ste verjaardag van het festival, wil de organisatie jaarlijks een significante reductie van de CO2-uitstoot realiseren met als doel: 50% minder tegen de 50ste editie van het festival. De rest van de uitstoot zal de organisatie compenseren met het aanplanten van bossen. Zowel voor het reduceren van de uitstoot als voor het aanplanten van bos gaat de organisatie samenwerkingen aan met externe kennispartners. Dranoeter vzw start alvast een samenwerking met EVA vzw en BOS+. Zij vielen begin februari uit de bus als nieuwe duurzaamheidspartners na de wedstrijd van Festival Dranouter.

Festival Dranouter zet in op internationale headliners en de beste Belgische bands, aangevuld door de top binnen de roots scene en enkele onbekende parels. Dankzij deze succesvolle mix zakken elk jaar tienduizenden muziekliefhebbers af naar Dranouter voor een zalige muziekvakantie. Hoewel Festival Dranouter zich al jarenlang inspant om de ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden, zet de organisatie nog enkele indrukwekkende stappen vooruit.

Studie rond huidige uitstoot van 3 dagen feesten

Om tegen de 50ste verjaardag van Festival Dranouter in 2024 een volledig klimaatneutraal evenement te organiseren, zijn er twee grote luiken uitgetekend. In de eerste plaats streeft de organisatie ernaar om de CO2-uitstoot van het festival met de helft verminderen. En daar gaat de organisatie al mee van start op Festival Dranouter 2019.

Voor, tijdens en na deze editie verzamelen verschillende partners zo veel mogelijk cijfermateriaal en kennis. Een extern studiebureau zal een gedetailleerde studie maken van de huidige uitstoot van het driedaags evenement. Zo komt niet enkele de uitstoot in beeld, maar krijgt Dranoeter vzw ook zicht op waar die uitstoot vandaan komt. Daarna stelt de organisatie acties en verbeterpunten op.

Drinkbaar douchewater, mestkorrels uit urine

Daarnaast zullen de partners binnen het project WAVE (Water Vision @ Festivals), net zoals in 2018, onderzoek voeren rond het waterverbruik van het evenement. Hoe kan het festival zuiniger omspringen met water? Hoe kan water gerecycleerd worden? Welke punten verbruiken het meeste water?

Verdubbeling van veggie, vegan en bio festival food

Bovendien verkent EVA vzw als nieuwe kennispartner hoe de catering duurzamer kan. In 2019 spant de organisatie zich in om duurzame catering aan te bieden aan artiesten en medewerkers, maar is er ook een verhoogd aanbod voor het publiek. Onder andere dankzij de samenwerking met VLAM en de samenwerking met EVA vzw zal niet alleen het aanbod aan biologische catering, maar ook de veggie en vegan catering verdubbelen in 2019! Met alle werkpunten, cijfers en kennis gaat Dranoeter vzw aan de slag om 5 jaar op rij gemiddeld 8% minder CO2 uit te stoten. Op die manier bereikt Dranoeter vzw tegen de 50ste editie 50% minder CO2-uitstoot.

De rest van de CO2-uitstoot compenseert de organisatie met het aanplanten van bossen. Om dit in goede banen te leiden roept Dranoeter vzw het bosfonds in het leven, een interne rekening waarop de organisatie een deel van de omzet stort. Dat budget wordt de komende jaren ingezet om compensatieprojecten te realiseren met de hulp van kennispartner BOS+.

Dit zijn de 2 nieuwe duurzaamheidspartners van Festival Dranouter

In december 2018 lanceerde Festival Dranouter een opmerkelijke wedstrijd: NGO’s actief binnen de domeinen duurzaamheid en ecologie konden het hoofdpartnership van Festival Dranouter winnen. “We zien de tijd rijp om het bestaande hoofdpartnership een nieuwe invulling te geven”, lichtte Bavo Vanden Broeck, organisator van Festival Dranouter, toen toe. “Met deze oproep – noem het gerust een wedstrijd – geven we elke NGO de kans om een nieuwe duurzaamheidspartner te worden van Festival Dranouter 2019. Waar we anders een sponsor zich laten ‘inkopen’ in het festival bieden we nu gratis inhoudelijke partnerships aan met de bedoeling om elkaar te versterken.”

Uit alle kandidaturen selecteerde vzw Dranoeter begin februari 2 organisaties: EVA vzw en BOS+. Zij worden o.a. opgenomen in de communicatiecampagne van de organisatie, krijgen een fysieke stand op het terrein om hun activiteiten toe te lichten, werken samen met Dranoeter vzw acties uit...

EVA vzw maakt het plantaardig. Deze vzw zet zich in voor een maximale productie en consumptie van plantaardige voeding, ter vervanging van dierlijke. Om zo bij te dragen tot een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving. De vzw doet dit op een praktijkgerichte manier, waarbij iedereen op zijn manier stappen kan zetten. Eva vzw verandert de wereld dus met de vork. Op hun activiteiten krijg je niet alleen informatie over de voordelen van plantaardige voeding, je kunt er ook proeven, ontdekken en koken. Ze informeren en sensibiliseren het grote publiek, professionals in de horeca, de gezondheidssector, de landbouw- en voedingssector, het middenveld, de media, het onderwijs en andere sectoren over de voordelen van plantaardige voeding.

www.evavzw.be

BOS+ vindt dat bossen van cruciaal belang zijn, voor iedereen: dieren, planten en mensen. Want bossen zuiveren onze lucht, zetten ons aan tot bewegen en zijn dé plaats om het jachtige leven te vergeten. Jammer genoeg is er in Vlaanderen te weinig bos, en wereldwijd verdwijnen nog steeds te veel van deze waardevolle bosecosystemen. BOS+ wil in eerste plaats bestaande bossen beschermen en het duurzaam beheer ervan promoten.

De milieu- en natuurorganisatie werkt ook aan de aanleg en inrichting van speelbossen en stadsbossen in Vlaanderen en herbebossingsprojecten en ontwikkelingsprogramma’s in enkele Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse tropenlanden.

Bos is een toptechnologie om het klimaat te regelen. Daarom heeft BOS+ Treecological ontwikkeld: een CO2-compensatietool waarmee je heel eenvoudig de CO2-uitstoot van je autorit of vliegtuigreis kunt berekenen. Compenseer vervolgens jouw CO2-uitstoot;  BOS+ plant de bomen.  

https://www.bosplus.be/nl/
https://www.treecological.be/