Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VEILIGHEID - DRANOUTER SESSIES

  • De koper van een toegangsticket en iedereen die de terreinen betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de organisatoren worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter preventie van overlast. In geval van niet-naleving ervan, hebben de organisatoren het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen.
  • We verwachten dat alle bezoekers voldoende afstand in acht nemen ten opzichte van andere bezoekers die niet tot hun bubbel behoren. Mondmaskers zijn een handig attribuut die de hygiëne en veiligheid bevorderen.
  • Wie ziek is of vermoedens heeft van COVID19 besmetting wordt niet toegelaten tot het terrein. We verzoeken iedereen z'n volle verantwoordelijkheid te nemen. 
  • Volgende zaken worden niet toegelaten op het terrein: eigen drank (tenzij babyvoedingen en medicijnen), gevaarlijke voorwerpen, dieren (uitgezonderd geleidehonden).
  • De organisatoren behouden zich het recht voor om steekproefgewijs de leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst (in kader van naleving op de wet rond alcoholgebruik), alsook de handtassen en andere tassen te doen openen en/of de zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker.
  • De organisatoren behouden zich bovendien hetrecht om personen de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen die verdacht worden van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid en die geen toestemming geeft tot controle van tassen en/of kledij.  Dit geldt ook voor personen die moeilijkheden veroorzaken op het evenement of de omgeving ervan, of die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs.
  • Bij afsluiting van het evenement kunnen personen met een geldig toegangsbewijs om veiligheids- of andere redenen de toegang tot het evenement (tijdelijk) ontzegd worden.
  • Bij vaststelling van een misdrijf wordt steeds de politie ingelicht.