WAVE

Water @ Festivals

WAVE staat voor Water Vision @ festivals en is een nieuw, duurzaam project binnen Festival Dranouter. Festival Dranouter spant zich al jarenlang in om de ecologische voetafdruk van het festival zo beperkt mogelijk te houden. In 2014 en 2017 werden we voor ons werk bekroond met ‘De Groene Vent Award’ van OVAM. 

Gedurende het festivalseizoen worden er elk weekend meerdere festivals en evenementen georganiseerd. Op deze festivals en evenementen zorgen duizenden festivalgangers en personeel voor heel wat verbruik van drinkwater via PET-flessen en productie van afvalwater door bijvoorbeeld toiletvoorzieningen, eettentjes, douche-faciliteiten, etc.  Door het project WAVE in te zetten willen wij duurzamer omgaan met drink– en afvalwater, materialen en energie. Dit door verschillende acties in te zetten.

Acties

Door het project WAVE in te zetten willen wij duurzamer omgaan met drink– en afvalwater, materialen en energie. In 2019 gaat WAVE voor een circulaire insteek. Enkele voorbeelden van acties:

  • Het mobiel plantenveld ECOZ ®Mobile filtert het douchewater op de Camping Zone, dat daarna door BOSAQ ter plaatste wordt opgezuiverd tot drinkwater.
  • Bij de toiletten aan de Palace tovert UGent urine om tot drinkwater enerzijds, en mestkorreltjes anderzijds. Die mestkorrels worden gebruikt om planten op het festivalterrein te bemesten. Snelle festivalgangers krijgen de kans om wat gerecupereerde meststoffen mee naar huis te nemen om de bloemen te bemesten.

Ook deze initiatieven gebeuren binnen het project WAVE:

  • Uittesten van verschillende soorten toiletten
  • Nagaan wat het duurzaamst is: herbruikbare bekers laten ophalen en laten afwassen door een externe firma of wassen en spoelen ter plaatse 
  • PET-flessen reduceren door herbruikbare drinkflessen of bekers in te zetten
  • Verschillende aftakpunten aanbieden waar mensen gratis drinkwater kunnen halen 
  • Teenslippers maken van afvalplastic. Dit is een alternatief voor het klassieke bekerinzamelpunt. Wanneer kinderen dan bijvoorbeeld 20 bekers verzamelen kunnen ze kiezen voor een leuke gadget i.p.v. een drankbonnetje.  

Het filmpje hieronder neemt je mee tijdens de milieurondlieiding op Festival Dranouter 2018. Het interview licht 2 initiatieven van WAVE toe: de zuivering van urine en het mobiele plantenveld. 

Binnen WAVE is er plaats voor leuke activiteiten voor de kindjes. Een stuk van het ecologisch dorp (op het festivalterrein De Voute) verandert in Tetra Town. Alles is er gemaakt van Tetrapakken. Lekker zitten in een Tetra-stoel onder de Tetra-parasol. En maak er je eigen Tetrahoed die je nog de hele zomer kan dragen!

Na afloop van dit project zal op basis van de opgedane ervaringen de optimale settings worden uitgerold naar het volledige festival en zullen we alle kennis en ervaringen maximaal delen met andere festivals. Op die manier willen wij een echt verschil kunnen maken in Vlaanderen.

Partners

Om dit allemaal waar te kunnen maken wordt er samengewerkt met de volgende partners om het water– en energieverbruik in kaart te brengen, te reduceren en opnieuw in te zetten. De optimale situatie zal gedemonstreerd worden tijdens Festival Dranouter (2018 en 2019).

Universiteit Gent

Universiteit Gent is kennispartner. Binnen dit project filderden ze in 2018 urine afkomstig van urinoirs. In 2019 gaan ze een stap verder: hun installatie zuivert de urine (aan de Palace) in drinkbaar water enerzijds, en mestkorrels anderzijds. Door BOSAQ en UGent zal bekeken worden of dit gezuiverd water ook kan ingezet worden binnen de watercyclus op het festival. Verder zal UGent een theoretische studie uitvoeren mbt “duurzaam werken op de weide”. Dit zal uiteindelijk leiden tot verschillende tips and tricks voor festivals en zal mede de effectieve demonstraties binnen het WAVE-project bepalen.

BOSAQ

BOSAQ voert water– en energiescans uit, vooral op grotere festivals. Een waterscan omvat het in kaart brengen van de huidige situatie op basis van beschikbare informatie, suggesties tot optimalisatie en recuperatie van grondstoffen, energie en water te realiseren. Naast de waterscan zal de volledige inzetting van water– en energiemeters tijdens het festival door BOSAQ gerealiseerd worden.

Tuincreatie Wouter Igodt bvba

Tuincreatie Wouter Igodt bvba staat mee in voor het opstellen van het ecodorp en de operationele opvolging ter plaatse. Door meer dan 15 jaar ervaring met waterzuiverings-systemen zullen zij hun kennis en ervaring ter beschikking stellen en een ondersteunende, verspreidende rol op zich nemen.

Vlakwa

Vlakwa is het Vlaams Kenniscentrum Water en zal ondersteuning bieden tijdens de projectuitvoering (o.a. enquête naar andere festivals, partnermatchings realiseren) en zal bijdragen aan een brede kennisverspreiding.

Met de steun van

Vlaanderen Circulair is het knooppunt, de inspirator en matchmaker voor circulaire economie in Vlaanderen.  Als subsidieverleners steunt Vlaanderen Circulair ondersteunt WAVE, zoekt samen naar de plaats die het project kan innemen in de circulaire economie en maakt het zichtbaar.