Raske Drenge
BE
Mainstage
14:30
Feestcomiteit Dikkebusstraat
BE
Palace
12:30
Compact Disk Dummies
BE
Mainstage
18:30
Rumbaristas
BE
Mainstage
16:30
Gabriel Rios
BE
Mainstage
22:30
Flip Kowlier: 20 jaar
BE
Mainstage
20:30