Festival Dranouter wordt 100% klimaatneutraal

Festival Dranouter kijkt verder vooruit. De organisatie scherpt de komende jaren z’n klimaatambities verder aan en wil een 100% klimaatneutraal festival op poten zetten tegen 2024.

Studie rond huidige uitstoot van 3 dagen feesten

Om tegen de 50ste verjaardag van Festival Dranouter in 2024 een volledig klimaatneutraal evenement te organiseren, zijn er twee grote luiken uitgetekend. In de eerste plaats streeft de organisatie ernaar om de CO2-uitstoot van het festival met de helft verminderen. En daar gaat de organisatie al mee van start op Festival Dranouter 2019.

Voor, tijdens en na deze editie verzamelen verschillende partners zo veel mogelijk cijfermateriaal en kennis. Een extern studiebureau zal een gedetailleerde studie maken van de huidige uitstoot van het driedaags evenement. Zo komt niet enkele de uitstoot in beeld, maar krijgt Dranoeter vzw ook zicht op waar die uitstoot vandaan komt. Daarna stelt de organisatie acties en verbeterpunten op.

Drinkbaar douchewater, mestkorrels uit urine

Daarnaast zullen de partners binnen het project WAVE (Water Vision @ Festivals), net zoals in 2018, onderzoek voeren rond het waterverbruik van het evenement.

  • Hoe kan het festival zuiniger omspringen met water?
  • Hoe kan water gerecycleerd worden?
  • Welke punten verbruiken het meeste water?

Dit jaar gaat WAVE voor een circulaire insteek. 

  • Het mobiel plantenveld ECOZ ®Mobile filtert het douchewater op de Camping Zone, dat daarna door BOSAQ ter plaatste wordt opgezuiverd tot drinkwater.
  • Bij de toiletten aan de Palace tovert UGent urine om tot drinkwater enerzijds, en mestkorreltjes anderzijds. Die mestkorrels worden gebruikt om planten op het festivalterrein te bemesten. Snelle festivalgangers krijgen de kans om wat gerecupereerde meststoffen mee naar huis te nemen om de bloemen te bemesten.

Verdubbeling van veggie, vegan en bio festival food

Bovendien verkent EVA vzw als nieuwe kennispartner hoe de catering duurzamer kan. In 2019 spant de organisatie zich in om duurzame catering aan te bieden aan artiesten en medewerkers, maar is er ook een verhoogd aanbod voor het publiek. Onder andere dankzij de samenwerking met VLAM en de samenwerking met EVA vzw zal niet alleen het aanbod aan biologische catering, maar ook de veggie en vegan catering verdubbelen in 2019! Met alle werkpunten, cijfers en kennis gaat Dranoeter vzw aan de slag om 5 jaar op rij gemiddeld 8% minder CO2 uit te stoten. Op die manier bereikt Dranoeter vzw tegen de 50ste editie 50% minder CO2-uitstoot.

De rest van de CO2-uitstoot compenseert de organisatie met het aanplanten van bossen. Om dit in goede banen te leiden roept Dranoeter vzw het bosfonds in het leven, een interne rekening waarop de organisatie een deel van de omzet stort. Dat budget wordt de komende jaren ingezet om compensatieprojecten te realiseren met de hulp van kennispartner BOS+.

Dit zijn de 2 nieuwe duurzaamheidspartners van Festival Dranouter

In december 2018 lanceerde Festival Dranouter een opmerkelijke wedstrijd: NGO’s actief binnen de domeinen duurzaamheid en ecologie konden het hoofdpartnership van Festival Dranouter winnen. “We zien de tijd rijp om het bestaande hoofdpartnership een nieuwe invulling te geven”, lichtte Bavo Vanden Broeck, organisator van Festival Dranouter, toen toe.

Met deze oproep – noem het gerust een wedstrijd – gaf Festival Dranouter elke NGO de kans om een nieuwe duurzaamheidspartner te worden van Festival Dranouter 2019. Waar we anders een sponsor zich laten ‘inkopen’ in het festival bieden we nu gratis inhoudelijke partnerships aan met de bedoeling om elkaar te versterken.

Uit alle kandidaturen selecteerde vzw Dranoeter begin februari 2 organisaties: EVA vzw en BOS+. Zij worden o.a. opgenomen in de communicatiecampagne van de organisatie, krijgen een fysieke stand op het terrein om hun activiteiten toe te lichten, werken samen met Dranoeter vzw acties uit... Lees hier meer over EVA vzw en BOS+!