Geen tickethouder? Doe toch een gift & pak je voordeel mee

Door de impact van de coronacrisis kon Festival Dranouter 2020 niet doorgaan. Zowat 3.000 festivalbezoekers hadden al een ticket gekocht. De festivalorganisatie deed toen aan de tickthouders het voorstel om hun ticket gewoon bij te houden voor een volgende editie van Festival Dranouter in 2021 of 2022. Op vandaag kan niemand echter voorspellen hoe de zomer van 2021 eruit zal zien. Daarom werkte de organisatie een werkwijze uit die Belgische tickethouders de kans biedt om op korte termijn een stuk van hun ticketwaarde te recupereren én tegelijk een deel van de festivalwerking te steunen dankzij een schenking aan het Dranoeter Fonds. Wie een ticket had gekocht, die wordt per e-mail gecontacteerd met meer info over de werkwijze.

Ook zonder ticket voor Festival Dranouter 2020 kan je een gift doen aan het Dranouter Fonds en bijdragen aan de maatschappelijke projecten van de VZW. Dan krijg jij ook een fiscaal attest van 60% van de waarde van jouw schenking indien je stort voor eind 2020. Een schenking bedraagt wettelijk minimum 40€.

Een schenking kan eenvoudig gebeuren door je bedrag over te maken op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting

  • IBAN: BE 0000 0000 0404
  • BIC: BPOTBEB1
  • Gestructureerde mededeling ***185/0100/0382600000000***

Dranoeter Fonds: duurzaam en toegankelijk

Jouw gift zorgt voor de ondersteuning van sociaal en maatschappelijk relevante projecten die opgezet worden door de werking van festivalorganisatie Dranoeter VZW. Deze goede doelen worden gebundeld onder het Dranoeter Fonds. Als je kiest voor een schenking steun je maatschappelijk waardevolle projecten én recupereer je via de belastingen een deel van je gift (minimum bedrag: 40 euro).

Tot eind 2021 krijgt elke Belgische schenking vanaf 40€ een fiscaal attest voor 60% van de schenking (vanaf 2021 is dit maar 45%). Doe dus jouw gift nog in het jaar 2020.

Met het Dranoeter Fonds bouwt de VZW achter Festival Dranouter al jarenlang haar visie uit. Het fonds wordt ingezet om twee doelen te realiseren: duurzaamheid en toegankelijkheid.

  • Op vlak van duurzaamheid investeert VZW Dranoeter jaarlijks in diverse projecten die de ecologische impact van de werking beperken. We stappen in samenwerkingen en investeren mee in proefprojecten rond waterzuivering, afval-reductie en verwerking of energie-efficiëntie. Ook is VZW Dranoeter gestart met het aanleggen van een bosfonds. Hiermee willen we de komende jaren een bos aanplanten om de impact van onze organisatie te compenseren. Deze keuze kost de werking extra middelen, maar is een investering in de toekomst. Opgedane kennis bij deze projecten deelt VZW Dranoeter met collega’s en partners, zodat onze inspanningen bijdragen aan het verduurzamen van de hele sector.
  • Fysieke en maatschappelijke toegankelijkheid en inclusie zitten ook verweven in de festivalorganisatie. Zo zag Inter VZW het licht op Festival Dranouter. Onze evenementen investeren jaarlijks extra middelen in zowel fysieke toegankelijkheid (bv. rolstoelpodia, aangepaste campingfaciliteiten etc.), als in sociale inclusie (o.a. samenwerkingen met kansarmenverenigingen om die doelgroep aan te spreken). Tenslotte investeert Dranoeter VZW al ruim 10 jaar in de organisatie van een belevingsfestival voor mensen met mentale en andere functiebeperkingen.

Twee keer voordeel

Een gift (minimum bedrag: 40 euro) aan het Dranoeter Fonds zorgt dus niet alleen voor een belastingsvermindering, je geeft ook een belangrijke bijdrage aan de goede doelen van het Dranoeter Fonds. Doe dus nog in 2020 een schenking door je bedrag (minimum 40 euro) over te maken op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting:

  • IBAN: BE 0000 0000 0404
  • BIC: BPOTBEB1
  • Gestructureerde mededeling ***185/0100/0382600000000***

Vragen? Check de FAQ-pagina