Allemaal anders, allemaal welkom, allemaal Dranouter

Allemaal anders, allemaal welkom, allemaal Dranouter.

Onder dit motto lanceert Festival Dranouter dit jaar een campagne tegen o.a. seksueel grensoverschrijdend gedrag, spiking en gender discriminatie. Op Festival Dranouter is het jaarlijks zalig & veilig vertoeven. Het is een festival waar iedereen welkom is en waar iedereen zichzelf kan zijn. Dat wil de organisatie vooral zo houden. Daarom gaan we proactief tewerk met een campagne tegen grensoverschrijdend gedrag op tal van vlakken: alcohol- en druggebruik, respect en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De campagne combineert sensibilisering met concrete maatregelen zoals chill zones, een telefonisch meldpunt dat 24/7 bereikbaar is en genderneutrale toiletten.

Dank je wel aan jou, festivalbezoeker, om iedereen ongeacht gender, afkomst, overtuiging of seksualiteit te respecteren. Samen maken we van Festival Dranouter 2022 weer het hoogtepunt van onze zomer! #allemaalwelkom #allemaalanders #allemaalDranouter #dranouterfest22

Preventieve campagne

Festival Dranouter is een veilig familiefestival, waar je festivalgangers van 0 t.e.m. 90 jaar tegenkomt. De editie van 5-6-7 augustus wordt al de 48ste van dit relaxte festival in het prachtige Heuvelland. Jaarlijks mogen we 50.000 bezoekers ontvangen die hier komen genieten van een ontspannende muziekvakantie. Zo’n pak volk in combinatie met een pintje – het is een illusie om ervan uit te gaan dat er nog nooit iets gebeurd is wat eigenlijk niet door de beugel kan.

Festival Dranouter is een veilig en open minded festival, en dat willen we absoluut zo houden. Vandaar dat we proactief aan de slag gaan met een campagne tegen grensoverschrijdend gedrag, op vlak van alcohol- en druggebruik, op vlak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en op vlak van respect in het algemeen. Dat doen we door communicatie op en rond het festival: in onze festivalbrochure, met herasdoeken, visuals op sociale media, op onze LED-schermen, in onze app… Maar er komen ook een hele reeks concrete maatregelen en actiepunten. We laten ons hiervoor bijstaan door experts. Zo werken we samen met Zorgcentrum na Seksueel Geweld Roeselare en voerden we gesprekken met politie Arro Ieper en het parket.

Chill zones

Zo zet de organisatie zich specifiek in om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Extra verlichting op en rond het festivalterrein is een eerste stap. Daarnaast zijn er enkele chill zones te vinden op het festivalterrein. Daar kunnen festivalgangers gedrag melden dat niet door de beugel kan.

In de chill zones staat ook een suggestiebox, waarmee Festival Dranouter bezoekers om input vraagt. De bezoekers kunnen daar ideeën of verbeteringen achterlaten over deze campagne. In de chill zones zijn extra festivalmedewerkers aanwezig die optreden als meldpunt. Opmerkelijk: de organisatie lanceert een telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is als algemeen meldpunt, bemand door een speciaal samengsteld intern kernteam van medewerkers. Wie het meldpunt wil bereiken, kan dat via 0474 03 56 20.

Medewerkers voor veilig festival

Festivalgangers kunnen terecht bij onze vele medewerkers of bij ons eigen telefonisch meldpunt, over gelijk welke uitdaging of probleem. Dankzij ons telefonisch meldpunt (via het gsm-nummer 0474 03 56 20) kunnen ze anoniem hun verhaal doen. Indien gewenst door de festivalganger, zou er eventueel doorverwezen kunnen worden naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld.

Het spreekt voor zich dat we voor deze campagne kunnen rekenen op al onze medewerkers. Op onze agenda staan nog enkele infosessies en vormingen voor onze achterban. Zo zetten we maximaal in op sensibilisering, niet enkel bij publiek maar zeker ook bij vrijwilligers. Ons intern kernteam, dat o.a. het telefonisch meldpunt bemant, kreeg een vorming over deze thematiek. Kortom: onze vrijwilligers krijgen een duidelijke briefing over wat grensoverschrijdend gedrag is en welke stappen er al dan niet gezet moeten worden. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan een veilig festivalklimaat.

Allemaal anders, allemaal welkom, allemaal Dranouter

Het West-Vlaamse festival wil een open, verdraagzame omgeving blijven waar iedereen helemaal zichzelf kan zijn. De organisatie vraagt dit jaar uitdrukkelijk respect voor elke bezoeker, ongeacht gender, afkomst, overtuiging, seksualiteit… Dranoeter vzw neemt dan ook een charter op over respect & diversiteit in haar ticketvoorwaarden. Ook vind je voor het eerst genderneutrale toiletten terug op het festivalterrein.

Al vele jaren besteedt Festival Dranouter extra aandacht aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dit gebeurt in samenwerking met Inter en Goed! Thuiszorgwinkel. Verschillende aanpassingen die ooit op dit festival werden uitgeprobeerd, worden ondertussen ook op andere festivals en evenementen toegepast. Op het festival kunnen mensen met een beperking gebruik maken van o.a. volgende faciliteiten: een "tribune" van waarop rolstoelgebruikers de concerten goed kunnen zien, aangepast sanitair, een verzorgingstent met verzorgingsbed en tillift, de speciaal uitgeruste Plus Camping en ADL-tent, assistenten van Inter... Dit jaar geeft het festival iemand met een mentale beperking een prominente plaats op de affiche: op vrijdag 6 augustus geeft niemand minder dan Jaimie van Down The Road een DJ-set op het podium van de feesttent Palace.

Helft van de line-up is vrouwelijk

Dit jaar bestaat meer dan de helft van de line-up van de hoofdpodia van Festival Dranouter uit vrouwelijke artiesten. Maar liefst de helft van de bands heeft een vrouwelijke frontvrouw en/of is een vrouwelijke solo-artieste: ZAZ, Go_A, SX, Rodrigo y Gabriela, Intergalactic Lovers, Madou, Portland, K.ZIA, Sylvie Kreusch…  Uiteraard tellen heel wat groepen op de line-up vrouwelijke bandleden (Daði Freyr, Querbeat…). De affiche telt zelfs 1 all female band: Kids With Buns. Mocht de organisatie de vele straattheateracts, DJ’s en fanfares meenemen in haar berekening, dan ligt het aantal vrouwelijke artiesten op de line-up nog een pak hoger.

Diversiteit is een kernwoord van Festival Dranouter. Dit jaar vertaalt zich dat ook duidelijk in de line-up. We boekten in het verleden niet met een achterliggende agenda wat gender betreft, en dat deden we ook dit jaar niet bewust. Festival Dranouter gaat steeds voor een evenwichtige balans kwalitatieve, getalenteerde mannelijke en vrouwelijke acts.

Nieuwe Bar C met mocktails

Tot slot is ook bewustmaking op vlak van alcohol- en druggebruik een van de pijlers. Een frisse Guinness, Brugse Zot of Poperings Hommelbier of St. Bernardus, het kan allemaal op Festival Dranouter. Een pintje hoort erbij op Festival Dranouter, maar ludieke, muzikale slogans zullen festivalgangers eraan herinneren om alcohol- en druggebruik te matigen, om af en toe water te drinken, om alert te zijn voor spiking of om voor hun vrienden te zorgen als die een glaasje te veel op hebben. Daarnaast zal het Belgisch kenniscentrum rond verkeersveiligheid Vias aanwezig zijn met een luchtige actie om BOB’s in de spotlight te zetten.

Naast de themabars i.s.m. brouwerijen Halve Maan, Brugse Zot, Leroy Breweries, John Martin en St. Bernardus, kunnen festivalgangers bij de nieuwe Bar C terecht voor een uitgebreid assortiment mocktails gemaakt met Fuze Tea en speciale varianten van Coca Cola. Een bewuste keuze van het festival om het aanbod aan niet-alcoholische dranken uit te breiden. Uiteraard zijn er op het festival ook andere alcoholvrije dranken te verkrijgen, zoals biologische tuinsappen, Jupiler 0,0%, Sportzot...

Klaar voor #dranouterfest22?!

Dank je wel aan jou, festivalbezoeker, om iedereen ongeacht gender, afkomst, overtuiging of seksualiteit te respecteren. Samen maken we van Festival Dranouter 2022 weer het hoogtepunt van onze zomer!