Trail 22 Algemene voorwaarden

Toon je ticket(s) op je smartphone of tablet en wissel die in bij de registratie op de feestzone op de Camping Zone. Of print je ticket(s) af. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.
 • Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de deelnemer zich gratis laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde evenement. De organisatie kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 • Als deelnemer wijk je niet af van het vooropgestelde parcours doorheen de opengestelde locaties. 
 • Alle deelnemers dienen de veiligheidsinstructies van de organisatie te volgen.
 • Kinderen van 5 tot 11 jaar oud moeten vergezeld zijn van een volwassene. Ook moeten ze een geldig ticket hebben en moet het startnummer zichtbaar zijn.
 • Elke deelnemer moet steeds een startnummer zichtbaar dragen. Elk startnummer is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden.
 • Door inschrijving gaan deelnemers akkoord dat foto en/of beeldmateriaal tijdens de loop kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden van Dranoeter vzw.
 • Dranoeter vzw heeft een verzekering voor lichamelijke ongevallen via Sport Vlaanderen, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor materiële schade die de deelnemers zouden kunnen lijden en/of veroorzaken tijdens, voor of na het evenement.
 • De organisatie Dranoeter vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na het evenement.
 • De organisatie is gerechtigd een deelnemer uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan de algemene voorwaarden of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt.
 •  Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen afval achterlaat langsheen het parcours, de parkings of in de door de organisatie ter beschikking gestelde lokalen.
 • De Dranouter Trail is een organisatie van Dranoeter vzw met steun van vzw De Zeven.

Ticketvoorwaarden DRANOUTER TRAIL

 • Je krijgt enkel toegang tot de Dranouter Trail, nadat je ticket is omgeruild voor een geldige festivalarmband.
 • Tickets worden noch terugbetaald, noch omgeruild voor een ander evenement.
 • Je festivalarmband mag niet doorgegeven worden. Wie betrapt wordt op fraude met tickets/armbandjes stelt zich ook bloot aan gerechtelijke vervolging.
 • Het meebrengen van eigen dranken in om het even welke verpakking is verboden op het festivalterrein. Het aankopen van een ticket impliceert dan ook dat je akkoord gaat met dit verbod. Rugzakken, handtassen, enz. zullen gecontroleerd worden op de aanwezigheid van eigen dranken.
 • Het maken van foto's en audio of video-opnames van artiesten is verbonden aan auteursrechterlijke beperkingen. Het beschikken over een geldig ticket/perspas geeft geen toestemming tot het nemen van audio & video-opnames zonder toestemming van de artiest.
 • Ieder ticket is persoonsgebonden. Doorverkoop en eender welke handel in tickets zal aanleiding geven tot het ongeldig maken van de tickets, en mogelijk gerechtelijke vervolging.
 • De annulatie van een of meerdere bands buiten de wil van de organisatie zal geen aanleiding geven tot terugbetaling van het ticket.

INFORMATIE BIJ TICKETRESERVATIE

 • Reservatiekosten zijn inbegrepen in de prijs van een ticket. 
 • Er zijn diverse manieren van leveringswijze bij tickets.
 • Bij technische problemen, aarzel niet om contact op te nemen met de helpdesk van Tickely (info@tickely.com). Andere info of vragen: info@festivaldranouter.be

De Dranouter Trail is een evenement van Dranoeter vzw met steun van de Zeven vzw en Sport Vlaanderen.