Schema

Hier komt het blokkenschema van zodra het volledige programma bekend is.