Natuurpunt ticket

Natuurpunt ticket, zelfde prijs maar extra opbrengst voor natuur! Om het partnerschap te onderstrepen lanceert het festival een actie waarbij een deel van de prijs van een natuurpuntticket wordt geschonken aan projecten van Natuurpunt voor de bescherming van de geelgors. Met de actie wil Festival Dranouter bijdragen aan de ontwikkeling van de natuur in de streek van het festival en zo de impact van het evenement op de omgeving verminderen. Geen schrik hebben, een natuurpuntticket kost evenveel (€120 excl. reservatiekosten) als een weekendticket in VVK.

Klik HIER om uw NP-Ticket te reserveren! 

Geelgors: doelsoort waar muziek in zit! Met Natuurpunt werd afgesproken dat de opbrengst van het Natuurpunt-ticket wordt ingezet voor projecten die de leefgebieden van de geelgors versterken en beschermen. De mooie geelgors is een typische bewoner van het kleinschalig gebleven platteland. De soort is tuk op het ouderwetse boerenlandschap met veel hagen, kleine bosjes en graslandjes. Geen wonder dat de soort de voorbije decennia sterk achteruit ging in Vlaanderen. Toeval of niet, maar in de grensstreek van Dranouter komt de geelgors nog vrij regelmatig voor.

Om een wijfje te lokken en het broedgebied af te bakenen, zingen de geelgorzen een onmiskenbaar liedje dat wonderwel lijkt op de aanhef van de Vijfde Symfonie van Beethoven: “tie-tie-tie-doeoeoe”! Zo blijft Festival Dranouter haar muzikale roeping trouw, ook in de natuurbescherming.

Concrete initiatieven om de geelgors te beschermen in de regio zijn bijvoorbeeld: de aanplant van hagen en houtkanten als broedplaats, het inzaaien van graanakkers als voedselplaats voor de vogels en natuurlijk de bijkomende verwerving van natuurrijke gebieden in de omgeving waar geelgorzen vookomen.

Per Natuurpunt-weekendbiljet gaat er 5 euro naar de aankoop en het beheer van natuurgebieden in het Heuvelland. Daarbij worden initiatieven genomen om de geelgors te beschermen zoals de aanplant van hagen en houtkanten en het inzaaien van graanakkers als voedsel voor de vogels.

Ga HIER naar de site van Natuurpunt!