Festivalreglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VEILIGHEID

 • De koper van een toegangsticket en iedereen die de terreinen van Festival Dranouter betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de organisatoren worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter preventie van overlast. In geval van niet-naleving ervan, hebben de organisatoren het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen.
 • Festival Dranouter is een festival van, voor en met iedereen. Samen engageren we ons om van Festival Dranouter een open, verdraagzaam festival te maken, waar iedereen zichzelf kan zijn. Daarom stelden we een charter op. Wie een ticket op zak heeft voor een evenement van Dranoeter vzw, die gedraagt zich volgens dit charter.

  Charter

 • Volgende zaken worden niet toegelaten op de festivalterreinen: eigen drank (tenzij babyvoedingen en medicijnen), gevaarlijke voorwerpen, dieren (uitgezonderd geleidehonden). Dit geldt zowel voor de Feestzone als voor het grote festivalterrein.
 • Volgende zaken zijn wel toegelaten op het festivalterrein: bolderkarretjes & plooistoelen, herbruikbare flessen
 • De organisatoren behouden zich het recht voor om steekproefsgewijs de leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst (in kader van naleving op de wet rond alcoholgebruik), alsook de handtassen en andere tassen te doen openen en/of de zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker.
 • De organisatoren behouden zich bovendien het recht om personen de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen die verdacht worden van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid en die geen toestemming geeft tot controle van tassen en/of kledij.  Dit geldt ook voor personen die moeilijkheden veroorzaken op het evenement of de omgeving ervan, of die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs.
 • Bij afsluiting van het evenement kunnen personen met een geldig toegangsbewijs om veiligheids- of andere redenen de toegang tot het evenement (tijdelijk) ontzegd worden.
 • Bij vaststelling van een misdrijf wordt steeds de politie ingelicht.
 • Op alle campings van Festival Dranouter is glas verboden. Blikken zijn wel toegestaan.
 • Het maken van foto's en audio of video-opnames van artiesten is onderworpen aan auteursrechtelijke beperkingen. Het beschikken over een geldig ticket/perspas geeft geen toestemming tot het nemen van audio & video-opnames zonder toestemming van de artiest.
 • Vlaggen mogen geen expliciete politieke, sociale, of provocatieve boodschappen bevatten die de openbare vrede kunnen verstoren, haat kunnen aanwakkeren, of geweld kunnen uitlokken.
 • Het tonen van teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren, of obscene taal die aanzetten tot racisme, xenofobie, provocatie, en discriminatie is ten strengste verboden. 
 • Vlaggenstokken die kunnen worden gebruikt om de openbare rust te verstoren, de veiligheid in gevaar te brengen, of schade toe te brengen aan personen en goederen zijn niet toegestaan. Hiermee wordt specifiek bedoelt, vlaggenstokken met een punt, vlaggenstokken uit metaal, vlaggenstokken uit hout.
 • De vorm van de vlaggen dient niet hinderlijk te zijn voor andere festivalgangers.